Flokulanty polimerowe Polielektrolity Prasy do odwadniania osadów

Dobór polielektrolitu do prasy osadu

Jak przeprowadzić dobór polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych. Osady ściekowe odwadniane przy zastosowaniu polielektrolitu dzielimy na biologiczne i poflotacyjne. Osady biologiczne pochodzą z oczyszczania ścieku metodą osadu czynnego, natomiast osady poflotacyjne to zanieczyszczenia odseparowane od odcieku przez flotator ciśnieniowy. Dobór polielektrolitu nie jest sprawą prostą, każdy typ osadu ściekowego posiada indywidualne właściwości. Dopasowanie odpowiedniego związku wymaga znajomości specyfiki osadu oraz charakterystyki stosowanego preparatu. Standardowa procedura wymaga wykonania testów kilku roztworów polielektrolitu. Dopiero po ocenie jakości reakcji wiązania możliwe jest określenie właściwego preparatu i jego dawki. Wyróżniamy polielektrolity anionowe, kationowe, w…

Czytaj więcej
Flokulanty polimerowe Polielektrolity

POLIELEKTROLIT CO TO JEST, JAK DZIAŁAJĄ POLIMERY

Wyjaśnienie pojęć polielektrolit, flokulant, flokulacja, wymaga zapoznania się z podstawowymi informacjami. Polielektrolity to związki pochodzenia organicznego lub syntetycznego. Ich cenną właściwością jest zdolność do wspomagania agregacji cząstek, bezpośrednio zwiększająca wydajność ich sedymentacji [2]. Związki polimerowe mogą mieć wiele zastosowań. W zależności od ich charakteru wyróżniamy polielektrolity anionowe, polielektrolity kationowe i poliamfolity natomiast ze względu na pochodzenie możemy podzielić na naturalne, syntetyczne oraz naturalne modyfikowane [1]. Przyglądając się budowie molekularnej, flokulanty polimerowe zbudowane są z długich łańcuchów obdarzonych ładunkami elektrycznymi. Struktura łańcuchowa o charakterze jonowym pozwala oddziaływać elektrostatycznie z innymi cząstkami.…

Czytaj więcej
Flokulanty polimerowe Polielektrolity Prasy do odwadniania osadów

Zastosowania polielektrolitu

Zastosowania polielektrolitu w oczyszczaniu ścieków z przetwórstwa spożywczego. Możliwości zastosowania polielektrolitu są bardzo liczne. Podstawowy podział jaki możemy wykonać to flokulanty do zastosowań przemysłowych i flokulanty do zastosowań domowych. W przypadku zastosowań domowych jest to najczęściej chemia basenowa, sprzedawane w nabojach, przygotowanych od razu do umieszczenia w wyznaczonym miejscu instalacji uzdatniania wody basenowej. Jak można się domyślić, muszą to być środki nie toksyczne, nie agresywne. Zastosowanie w oczyszczaniu wody basenowej jest funkcjonalnie zbliżone do przemysłowych rozwiązań wykorzystujących polielektrolity. Można wyróżnić główne procesy w których zastosowane zostały flokulanty. Uzdatnianie wody przemysłowej,…

Czytaj więcej
Flokulanty polimerowe Polielektrolity Stacje dozowania Stacje przygotowywania polielektrolitu

Dobór i dozowanie polielektrolitu

Jak przeprowadzić poprawnie dozowanie polielektrolitu ? Jaki flokulant dobrać ? Dozowanie polielektrolitu, jest zadaniem utrudnionym przez szereg nieznanych na początku procedury parametrów. Określenie optymalnych ustawień takich jak pH,  rodzaj polielektrolitu, dawka, najlepiej wykonywać doświadczalnie. Dopasowanie polimeru do ścieków powinno odbywać się ze świadomością, że każdy ściek przemysłowy posiada indywidualne parametry chemiczne, więc podręcznikowe podejście, prawdopodobnie nie umożliwi uzyskania oczekiwanych efektów. Uwodnienie osadów może przysparzać wiele kłopotów, szczególnie na etapie odwaniania osadów na prasach. Odpowiednie dozowanie polielektrolitu ma kluczową kwestię w przypadku kiedy osad ściekowy cechuje wysoka zawartość wody między osadowej.…

Czytaj więcej
Flotatory Pompy dozujące Prasy do odwadniania osadów Stacje dozowania Stacje przygotowywania polielektrolitu

Stacje dozowania polielektrolitu

Stacje dozowania wykorzystuje się do przygotowania i podania odpowiedniej ilości roztworu w jednostce czasu. Polimery dostarczane w postaci sypkiej lub emulsji, przed zastosowaniem w procesie oszczania ścieków wymagają urządzeń przygotowujących ich roztwór o odpowiednich parametrach. Omawiane urządzenia to stacje przygotowania i dozowania polielektrolitu. Konstrukcja obejmuje zbiornik podzielony w zależności od zapotrzebowania na dwie lub trzy komory, w każdej komorze zainstalowane jest mieszadło. Dodatkowo stacje dozowania polielektrolitu wyposażane są w zasobnik proszku z możliwością regulacji dozowanej dawki, i pompę dozowania emulsji polielektrolitu. Możliwość stosowania proszku zamiennie z emulsją w bardzo wielu…

Czytaj więcej
Bez kategorii Flokulanty polimerowe Polielektrolity Prasy do odwadniania osadów Stacje dozowania Stacje przygotowywania polielektrolitu

Flokulanty pytania i odpowiedzi

Co to i do czego stosuje się flokulanty. W jakim celu stosuje się flokulanty? Flokulanty inaczej polielektrolity, stosuje się do oczyszczania ścieków przemysłowych, odwadniania osadów ściekowych i uzdatniania wody. Oczyszczanie ścieków przemysłowych przeprowadza się w węźle mechaniczno – chemicznym. Technologia dedykowana jest do oczyszczania ścieków z przetwórstwa spożywczego. Odwadnianie osadów wspomagane przez flokulanty prowadzi się w węzłach odwadniania oczyszczalni komunalnych lub na prasa do odwadniania osadów poflotacyjnych. Uzdatnianie wody wymaga polielektrolitów szczególnie do wytrącania zanieczyszczeń i zagęszczania osadów. Czy stosowanie polielektrolitów jest drogim rozwiązaniem ? Pogląd o wysokich kosztach flokulantów…

Czytaj więcej
Flokulanty polimerowe Polielektrolity

Polielektrolity do oczyszczania ścieków

Polielektrolity – flokulanty do oczyszczania ścieków przemysłowych.   Polielektrolity znane również jako flokulanty, są powszechnie stosowanymi preparatami w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych. Stosuje się je w procesach: odwadniania osadów ściekowych na prasie osadu oczyszczania ścieków przez flotator w węźle mechaniczno chemicznym oczyszczalni przemysłowej Strącania zanieczyszczeń w osadnikach. Podstawową zdolnością którą cechują się polielektrolity, jest zlepianie cząstek zanieczyszczeń w większe aglomeraty. Po dodaniu odpowiedniego flokulantu możliwe jest strącenie zawiesiny z roztworu, do stanu jaki widoczny jest na zdjęciu. Zlepione zanieczyszczenia opadły pozostawiając czystą wodę. Doprowadzenie do tworzenia się aglomeratów zanieczyszczeń jest…

Czytaj więcej
Polielektrolity Prasy do odwadniania osadów

Polielektrolity – odwadnianianie osadów

Flokulanty, inaczej polielektrolity do odwadniania osadów ściekowych. Polielektrolity stosuje się w procesach uzdatniania wody, recyklingu wody technologicznej, oczyszczania ścieków przemysłowych oraz odwadniania osadów poflotacyjnych i biologicznych, na prasach osadu. Proces mechanicznego odwadniania osadów ściekowych prowadzi do zmniejszenia ich objętości oraz pozwala na doprowadzenie osadu do konsystencji umożliwiającego dalsze jego przetwarzanie. Wbrew pozorom flokulanty stanowią grupę bardzo ważnych preparatów dla szeroko rozumianej technologii środowiskowej. Właściwości polielektrolitu czyli wodnego roztworu polimeru, pozwalają na przeprowadzenie agregacji wytrąconych ze ścieku zanieczyszczeń aż do zagęszczenia i następnie procesu odwodnienia. Polielektrolity wykazują charakter jonowy co sprawia,…

Czytaj więcej
Polielektrolity Stacje dozowania Stacje przygotowywania polielektrolitu

Stacja polielektrolitu do odwadniania osadów

Stacja polielektrolitu zaprojektowana do instalacji odwadniania osadów. Automatyczna stacja dawkowania polimeru flokulantów stosowanych do odwadniania osadów ściekowych, zaprojektowany do pracy ciągłej. Stacja dedykowana jest dla Klientów zamierzających wykorzystać możliwości roztwarzania emulsji zamiast proszku. W skład stacji polielektrolitu wchodzi zbiornik, którego objętość można dostosować do potrzeb klienta od 1000 do 4000 litrów. Na wyposażenie zestawu składa się zbiornik polietylenowy dwukomorowy, czujnik poziomu cieczy sprzężony z zaworem sterującym przepływem, rotametr do sterowania ilością wody dopływającej do roztworu, mieszadło z dwoma wirnikami, panel kontrolny z sygnalizacją LED stanu urządzenia, trybu pracy a także…

Czytaj więcej
Polielektrolity Pompy dozujące Prasy do odwadniania osadów Stacje dozowania Stacje przygotowywania polielektrolitu

Stacja przygotowania polielektrolitu

Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu dla oczyszczalni komunalnych i przemysłowych. Prezentowana stacja przygotowania polielektrolitu jest urządzeniem dedykowanym dla węzła odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni komunalnej oraz do prowadzenia odwadniania osadu w oczyszczalniach ścieków przemysłowych czyli instalacjach wymagających nieprzerwanej dostawy polielektrolitu. System jest zaprojektowany z myślą o pracy ciągłej. Wyposażony w automatyczny system sterujący, kontrolujący parametry przygotowania roztworu flokulantu. Dodatkowo Stacja przygotowania polielektrolitu posiada możliwość sterowania jej pracą z centralnego sterownika PLC/SCADA. Stacje polielektrolitu mogą być wyposażane w zbiorniki i pompy dozujące umożliwiające podawanie od 500 l/h do 12 000l/h. Stacja przygotowania polielektrolitu…

Czytaj więcej