Stacje dozowania polielektrolitu

Stacje dozowania wykorzystuje się do przygotowania i podania odpowiedniej ilości roztworu w jednostce czasu.

stacje dozowania i roztwarzania polielektrolitu
stacje dozowania polielektrolitu

Polimery dostarczane w postaci sypkiej lub emulsji, przed zastosowaniem w procesie oszczania ścieków wymagają urządzeń przygotowujących ich roztwór o odpowiednich parametrach.

Omawiane urządzenia to stacje przygotowania i dozowania polielektrolitu. Konstrukcja obejmuje zbiornik podzielony w zależności od zapotrzebowania na dwie lub trzy komory, w każdej komorze zainstalowane jest mieszadło. Dodatkowo stacje dozowania polielektrolitu wyposażane są w zasobnik proszku z możliwością regulacji dozowanej dawki, i pompę dozowania emulsji polielektrolitu. Możliwość stosowania proszku zamiennie z emulsją w bardzo wielu przypadkach nie jest konieczna, jednak konstrukcja stacji dozowania przewiduje takie wyposażenie. W celu przygotowania roztworu poliektrolitu o oczekiwanym stężeniu stacja polielektolitu posiada również zawór sterowany wody z przepływomierzem. Nad poprawnością prowadzenia procesu czuwa sterownik pobierający informację z czujników poziomu w zbiornikach i zasobniku proszku..

Oferujemy stacje dozowania polielektrolitu wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych.

Pod względem sposobu przygotowywania flokulantu, stacje polielektrolitu dzielimy na : automatyczne i półautomatyczne. W przypadku automatycznych urządzeń procedura przygotowywania roztworu realizowana jest przez sterownik, a operator ogranicza się do dostarczenia maszynie produktów wejściowych. Stacje dozowania półautomatyczne, charakteryzują się prostszą konstrukcją pod kątem sterowania i podawania polieketrolitu, są jednak znacznie lepszym rozwiązaniem w przypadku oczyszczalni o nieciągłym obciążeniu hydraulicznym.

Jako osprzęt dodatkowy stacji dozowania polielektrolitu polecamy pompy dozowania gotowego roztworu polimeru, przepływomierze, oraz pompy serwisowe stosowane w przypadku testów różnych polielektrolitów kiedy zachodzi potrzeba wypompowania zbiorników przed wykonaniem nowego roztworu polimeru.

Oferowane stacje dozowania poliektrolitu posiadają pełne sterowanie automatyczne, pozwalające na stosowanie stacji w węzłach odwadniania osadów ściekowych, oczyszczalniach ścieków przemysłowych i pozostałych instalacjach chemicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą stacji dozowania polielektrolitu, pras do odwadniania osadów ściekowych, flotatorów, kontenerowych oczyszczalni ścieków

Zapytania prosimy kierować na poniższy adres e-mail :
kontakt@polielektrolity.pl

Dowiedz się więcej na temat pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – oferty i informacje PRZEJDŹ