Dobór i dozowanie polielektrolitu

Jak przeprowadzić poprawnie dozowanie polielektrolitu ? Jaki flokulant dobrać ?

dozowanie polielektrolitu ze stacji przygotowania roztworu polielektrolitu z proszku
Stacja dozowania polielektrolitu, z automatycznym zasypem proszku.

Dozowanie polielektrolitu, jest zadaniem utrudnionym przez szereg nieznanych na początku procedury parametrów. Określenie optymalnych ustawień takich jak pH,  rodzaj polielektrolitu, dawka, najlepiej wykonywać doświadczalnie. Dopasowanie polimeru do ścieków powinno odbywać się ze świadomością, że każdy ściek przemysłowy posiada indywidualne parametry chemiczne, więc podręcznikowe podejście, prawdopodobnie nie umożliwi uzyskania oczekiwanych efektów. Uwodnienie osadów może przysparzać wiele kłopotów, szczególnie na etapie odwaniania osadów na prasach.

Odpowiednie dozowanie polielektrolitu ma kluczową kwestię w przypadku kiedy osad ściekowy cechuje wysoka zawartość wody między osadowej. Za mała, lub za duża dawka nie pozwoli na uzyskanie konsystencji osadu optymalnej dla dalszego zagospodarowania. Podobnie sprawa może się kształtować w kwestii odcieku z prasy do odwadniania osadu. Nieprawidłowe lub za słabe wiązanie przez polimer będzie owocować odciekiem o znacznie ograniczonej przeźroczystości : mętnym lub z bardzo dużą ilością słabo sedymentującej zawiesiny. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem kalibracji dozowania polielektrolitu, zakupem stacji dozowania chemii lub roztwarzania polimeru.

Zapraszamy do kontaktu

Oferujemy:

  • dobór chemii przy ewentualnej korekcie pH,
  • właściwe dopasowanie polielektrolitu pod względem dawki jak i rodzaju, polielektrolit kationowy, polielektrolit anionowy,
  • doradztwo i montaż stacji dozowania chemii, stacji roztwarzania polielektrolitu w proszku jak i w emulsji,
  • montaż i serwis pras do odwadniania osadów ściekowych,
  • budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków obejmujące, dostarczenie stacji dozowania chemii, urządzeń do separacji zanieczyszczeń : flotator, sito skratek,
  • doradztwo przy doborze pomp dozujących,
  • doradztwo w zakresie elementów sterujących takich jak : przepływomierze, sondy poziomu, sondy pH / redox,
  • dostarczenie kontenerowej oczyszczalni ścieków,
  • projektowanie i budowę biologicznego reaktora osadu czynnego,
  • budowę biologicznych reaktorów membranowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i składania zapytań dotyczących stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu, oczyszczalni ścieków wykorzystujących flotatory, pras do odwadniania osadów ściekowych.

kontakt@polielektrolity.pl

Przeczytaj porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Szukasz wykonawcy oczyszczalni ścieków ? Dowiedz się jaki flotator jest konieczny do oczyszczania ścieków z zakładu przetwórstwa. PRZEJDŹ