Zastosowania polielektrolitu

Zastosowania polielektrolitu w oczyszczaniu ścieków z przetwórstwa spożywczego.

zastosowania polielektrolitu do oczyszczania ściekow z zakładów przetwórstwa i odwadniania osadu na prasach do odwadnianiania osadów ściekowych
zastosowania polielektrolitu do oczyszczania ścieków i odwaniania osadów ściekowych

Możliwości zastosowania polielektrolitu są bardzo liczne. Podstawowy podział jaki możemy wykonać to flokulanty do zastosowań przemysłowych i flokulanty do zastosowań domowych.

W przypadku zastosowań domowych jest to najczęściej chemia basenowa, sprzedawane w nabojach, przygotowanych od razu do umieszczenia w wyznaczonym miejscu instalacji uzdatniania wody basenowej. Jak można się domyślić, muszą to być środki nie toksyczne, nie agresywne. Zastosowanie w oczyszczaniu wody basenowej jest funkcjonalnie zbliżone do przemysłowych rozwiązań wykorzystujących polielektrolity.

Można wyróżnić główne procesy w których zastosowane zostały flokulanty.

  • Uzdatnianie wody przemysłowej, i uzdatnianie wody pitnej, poprzez procesy klarowania i usuwania zawiesin, barwy z wody.
  • Odwadnianie osadu przez prasy do odwadniania osadów ściekowych.
  • Oczyszczania ścieków z zakładów przetwórstwa, w podczyszczalniach opierających się o flotator DAF.

Kondycjonowanie osadów ściekowych poprzez kształtowanie struktury osadu, pozwala na przygotowanie odpadu do dalszych etapów prowadzących do zagospodarowania osadu. Po kondycjonowaniu osadu kolejnym krokiem może być zmniejszenie jego objętości poprzez zagęszczanie i odwadnianie przez prasy osadu.

Prawidłowo dobrany polielektrolit kationowy, lub polielektrolit anionowy wspomaga usuwanie wody akumulowanej w agregatach osadu poprawiając pracę prasy i ograniczając pojawianie się w odcieku zawiesiny odwodnionego osadu.

Głównymi argumentami przemawiającymi za stosowaniem flokulantów polimerowych są wysoka efektywność działania, dobry czas wiązania, możliwość zredukowania ilości dozowanych w procesie oczyszczania koagulantów. Należy również wymienić, możliwość współpracy ze związkami zawierającymi jony żelaza działanie w szerokim zakresie pH oraz możliwość biodegradacji polimerów pod warunkiem stosowania odpowiednich dawek. Flokulanty polimerowe możemy zaklasyfikować jako bardzo ekonomiczne środki, bezpieczne dla środowiska i ludzi, łatwe do składowania i dozowania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą polielektrolitów do oczyszczania ścieków przemysłowych, kontenerowych oczyszczalni ścieków. pras do odwadniania osadów ściekowych, i węzłów mechaniczno – chemicznych wyposażonych we flotatory DAF do oczyszczania ścieków z zakładów przetwórstwa.

kontakt@polielektrolity.pl

Dowiedz się więcej jak pracuje flotator w technologii DAF PRZEJDŹ

Porównaj urządzenia do odwaniania osadów i sprawdź jakie korzyści zyskasz stosując wielodyskowe prasy śrubowe. PRZEJDŹ