Polielektrolity do oczyszczania ścieków

Polielektrolity – flokulanty do oczyszczania ścieków przemysłowych.

polielektrolity do oczyszczania ścieków z ubojni, zakładów przetwórstwa mięsnego i branzy skożywczej
Polielektrolity do odwadniania osadów ściekowych i oczyszczania ścieków z ubojni

 

Polielektrolity znane również jako flokulanty, są powszechnie stosowanymi preparatami w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych.

Stosuje się je w procesach:

  • odwadniania osadów ściekowych na prasie osadu
  • oczyszczania ścieków przez flotator w węźle mechaniczno chemicznym oczyszczalni przemysłowej
  • Strącania zanieczyszczeń w osadnikach.

Podstawową zdolnością którą cechują się polielektrolity, jest zlepianie cząstek zanieczyszczeń w większe aglomeraty. Po dodaniu odpowiedniego flokulantu możliwe jest strącenie zawiesiny z roztworu, do stanu jaki widoczny jest na zdjęciu. Zlepione zanieczyszczenia opadły pozostawiając czystą wodę. Doprowadzenie do tworzenia się aglomeratów zanieczyszczeń jest podstawowym warunkiem skutecznego oczyszczania ścieków przemysłowych.

Należy jednak pamiętać, że nie tylko polielektrolity gwarantują oczekiwany rezultat. Proces oczyszczania ścieków z zakładów przetwórstwa prowadzi się w oczyszczalniach wyposażonych w węzły mechaniczno – chemicznego rozdzielania zanieczyszczeń od odcieku. Proces separacji frakcji stałej z roztworu przyspiesza flotator, urządzenie zaprojektowane do rozdzielenia klarownego odcieku od zanieczyszczeń usuwanych w postaci osadu poflotacyjnego. Proces realizowany przez flotatory generuje osady ściekowe które należy odwodnić. Odwadnianie prowadzone jest na prasie osadów. To ważna czynność zmniejszająca objętość odpadu, poprawiająca jego konsystencję, i pozwalająca na tańszą utylizację, lub zagospodarowanie.

Polielektrolity niezbędne są do stabilnej pracy prasy, zapewniają odpowiednią konsystencję przerabianego osadu, oraz zmniejszają ilość zawiesin opuszczających z odciekiem pracującą prasę. Posiadamy wyselekcjonowane flokulanty dedykowane dla :

  • Oczyszczalni ścieków z ubojni
  • Podczyszczalni ścieków z przemysłu mięsnego
  • Zakładów modernizujących układy osadników i separatorów tłuszczu
  • Węzłów odwadniania osadów biologicznych.
  • Instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych

Dobór właściwego polielektrolitu należy poprzedzić szeregiem prób potwierdzających jego skuteczność w danej aplikacji. Należy zwrócić uwagę, że oczekiwany efekt zależy również od poprawnego dozowania polielektrolitu. Dysponujemy urządzeniami przygotowującymi roztwór z proszku lub emulsji, oraz specjalistycznymi pompami dozującymi.

Zapraszamy do składania zapytań dotyczących polielektrolitów stacji dozowania polilelektrolitu, instalacji oczyszczania ścieków wykorzystujących flotatory i prasy do odwadniania osadów ściekowych.

kontakt@polielektrolity.pl

 

Dowiedz się więcej o oczyszczaniu ścieków przez flotatory PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Budowa i możliwości jakie posiada kontenerowa oczyszczalnia ścieków PRZEJDŹ