System roztwarzania polimerów

Prezentujemy system roztwarzania polimerów zaprojektowany do pracy w węźle odwadniania osadów i oczyszczalniach ścieków z przemysłu.

system roztwarzania polimerów w proszku i emulsji
System roztwarzania polimerów w proszku i emulsji

System roztwarzania polimerów jest wyposażony w trzy komory zautomatyzowany system roztwarzania polimeru do oczyszczania ścieków przemysłowych. W pierwszej komorze odbywa się mieszanie, w drugiej dojrzewanie polielektrolitu, w trzeciej natomiast magazynowanie gotowego roztworu

Charakteryzuje się wysoką wydajnością sięgającą 7500 litrów / godzinę przy założeniu 15 minut dojrzewania roztworu i jego stężeniu w przedziale 0,1 do 0,5 %.

Wyposażony w graficzny panel sterowania umożliwiający monitorowanie i sterowanie procesem. Ważnym elementem jest ultradźwiękowa sonda poziomu roztworu w sekcji magazynowej zbiornika. Odczyty z sondy przesyłane są do sterownika, zarządzającego procesem. W przypadku krytycznie niskiego poziomu polielektrolitu w zbiorniku, mieszadło może zostać wyłączone z powodu ochrony przed sucho biegiem, lub może zostać zatrzymany cały proces kiedy wystąpi niebezpieczeństwo przelania się roztworu. Każde nieprawidłowe działanie układu sygnalizowane jest na panelu operatora sygnalizowane odpowiednią diodą.

Zestaw do roztwarzania polimerów wyposażony jest również z przepływomierz z regulacją ciśnienia oraz zaworem sterującym, umożliwiającym regulację dopływającej wody, co pozwala utrzymać optymalne parametry przygotowania flokulantu.

Zbiornik wyposażony jest w mieszadło wolnoobrotowe homogenizujące roztwór. Na życzenie klienta montowane jest drugie mieszadło w komorze dojrzewania.

Dzięki sterownikowi, częstotliwość pracy mieszadeł jest możliwa do zaprogramowania a wszystkie parametry dotyczące stacji roztwarzania polimeru mogą być kontrolowanie przez system SCADA.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą :

 • Budowę biologicznych oczyszczalni ścieków przemysłowych w oparciu o rektory SBR.
 • Budowę biologicznych oczyszczalni w oparciu o technologię SMBR czyli sekwencyjne membranowe reaktory biologiczne.
 • Budowę mechaniczno – chemicznych węzłów oczyszczania ścieków z przetwórstwa.
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków.
 • Modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych.
 • Prasy do odwadniania osadów ściekowych.
 • Flotatory ciśnieniowe DAF.
 • Sita skratek i mierzwy.
 • Stacje przygotowania polielektrolitu.
 • Stacje dozowania chemii.
 • Pompy dozujące.
 • Przetwarzanie osadów ściekowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego adresu e-mail :

kontakt@polielektrolity.pl

Dowiedz się więcej o kontenerowych oczyszczalniach ścieków PRZEJDŹ

Porównanie pras do odwadniania osadów PRZEJDŹ

Więcej informacji o dozowaniu i stacjach dozowania PRZEJDŹ