Stacja polielektrolitu do odwadniania osadów

Stacja polielektrolitu zaprojektowana do instalacji odwadniania osadów.

Stacja polielektrolitu do roztwarzania i dozowania roztworu
Stacja dozowania i roztwarzania polielektrolitu

Automatyczna stacja dawkowania polimeru flokulantów stosowanych do odwadniania osadów ściekowych, zaprojektowany do pracy ciągłej. Stacja dedykowana jest dla Klientów zamierzających wykorzystać możliwości roztwarzania emulsji zamiast proszku.

W skład stacji polielektrolitu wchodzi zbiornik, którego objętość można dostosować do potrzeb klienta od 1000 do 4000 litrów.

Na wyposażenie zestawu składa się zbiornik polietylenowy dwukomorowy, czujnik poziomu cieczy sprzężony z zaworem sterującym przepływem, rotametr do sterowania ilością wody dopływającej do roztworu, mieszadło z dwoma wirnikami, panel kontrolny z sygnalizacją LED stanu urządzenia, trybu pracy a także w przypadku nieprawidłowości prowadzonego procesu. Panel kontrolny umożliwia operatorowi zarządzanie parametrami przygotowywania roztworu, oraz dostosowanie dawkowania i czasu roztwarzania polielektrolitu. Stosowany w technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych. Dobrze przygotowany stanowi podstawę do efektywnego przeprowadzenia procesu odwadniania osadów ściekowych.

Stacja polimeru może pracować w trybie automatycznym, jedyny obowiązek operatora to dopilnowanie stanu emulsji lub proszku w zasobnikach. Trwałe wykonanie pozwala na długą i bezproblemową eksploatację. Cały układ posiada zawory do wyczystki pozostałego w zbiorniku na wypadek kiedy zaszła by wymiany lub wykonania nowych testów flokulatu.

Wymiary jakie posiada stacja polimeru mają wpływ na jej wydajność. Polielektrolit musi mieć czas na odpowiednie i równomierne roztworzenie się i dojrzewanie. Jeśli zapotrzebowanie na polielektrolit będzie zbyt duże stacja polielektrolitu nie spełni oczekiwań.

Nieprawidłowy dobór stacji skończy się obniżoną jakością produktu, a w konsekwencji znacznie gorszym efektem oczyszczania lub odwadniania osadów ściekowych. Warto przemyśleć temat rozwoju przedsiębiorstwa, zakup stacji nie jest kwestią jednorazową. Czasem warto nabyć urządzenie większe, może to w konsekwencji w długiej perspektywie pozwolić na oszczędności podczas modernizacji sprzęu

Zapraszamy do kontaktu, udzielamy odpowiedzi jaki flokualnt dobrać, jak zaplanować technologię  odwadniania osadów ściekowych lub oczyszczania ścieków przemysłowych oraz jaki sprzęt dobrać

kontakt@polielektrolity.pl

Artykuły dotyczące pras do odwadniania osadu PRZEJDŹ

Informacje o kontenerowych oczyszczalniach ścieków przemysłowych PRZEJDŹ

Dowiedz się więcej o oczyszczalniach dla przetwórstwa PRZEJDŹ