Polielektrolity – odwadnianianie osadów

Flokulanty, inaczej polielektrolity do odwadniania osadów ściekowych.

polielektrolity do oczyszczalni scieków
Polielektrolity do oczyszczania ściekow i odwadniania wytrąconych osadów

Polielektrolity stosuje się w procesach uzdatniania wody, recyklingu wody technologicznej, oczyszczania ścieków przemysłowych oraz odwadniania osadów poflotacyjnych i biologicznych, na prasach osadu.

Proces mechanicznego odwadniania osadów ściekowych prowadzi do zmniejszenia ich objętości oraz pozwala na doprowadzenie osadu do konsystencji umożliwiającego dalsze jego przetwarzanie. Wbrew pozorom flokulanty stanowią grupę bardzo ważnych preparatów dla szeroko rozumianej technologii środowiskowej. Właściwości polielektrolitu czyli wodnego roztworu polimeru, pozwalają na przeprowadzenie agregacji wytrąconych ze ścieku zanieczyszczeń aż do zagęszczenia i następnie procesu odwodnienia. Polielektrolity wykazują charakter jonowy co sprawia, że dobrze dobrany flokulant będzie powodował przyciąganie cząstek zanieczyszczeń. Wnikając pomiędzy rosnące kłaczki polilektrolit zlepia je w coraz większe agregaty. Proces taki nazywamy flokulacją. Dobrze prowadzona flokulacja objawia się dużymi grudami zlepionych zanieczyszczeń w otoczeniu wody. Taka postać zlepionych zanieczyszczeń możliwa jest do przerobienia na prasie. Zwarte agregaty zostają w głowicy odwadniającej lub taśmie, woda opuszcza strefę odwadniania.

Jakość odwadniania zależy nie tylko od doboru polielektrolitu do ścieku, bardzo ważną rolę pełni sama prasa osadu. Im większa utrata zawiesiny z prasy i im mniejsze odwodnienie tym urządzenia może być klasyfikowane jako gorsze. Warto zastanowić się jakiej jakości urządzenie jest nam potrzebne.

Polieletrolity stosowane na prasach osadu, muszą cechować się wysoką szybkością działania przy stosunkowo małej dawce. Warto również obserwować czy flokulant poprawnie sprawuje się działajac w danym typie ścieku.

Dysponujemy szerokim spektrum chemii niezbędnej dla technolgii oczyszczania ścieków przemysłowych. dopasowujemy dawki flokulantów i innych odczynników w zależności od wymogów przyjętej technologii. Bardzo ważnym czynnikiem w jakości polielektrolitu jest właściwe jego roztworzenie i dojrzewanie. Proces dojrzewania i roztwarzania prowadzony jest w stajach polielektolitu,

Osoby zainteresowane doborem polielektolitu do odwadniania osadów ściekowych zapraszamy do kontaktu przez poniższy e-mail.

kontakt@polielektrolity.pl

Oferujemy również :