Stacja przygotowania polielektrolitu

Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu dla oczyszczalni komunalnych i przemysłowych.

Stacja przygotowania polielektrolitu z proszku lub emulsji.
Stacja przygotowania polielektrolitu z proszku lub emulsji

Prezentowana stacja przygotowania polielektrolitu jest urządzeniem dedykowanym dla węzła odwadniania osadów ściekowych oczyszczalni komunalnej oraz do prowadzenia odwadniania osadu w oczyszczalniach ścieków przemysłowych czyli instalacjach wymagających nieprzerwanej dostawy polielektrolitu.
System jest zaprojektowany z myślą o pracy ciągłej. Wyposażony w automatyczny system sterujący, kontrolujący parametry przygotowania roztworu flokulantu. Dodatkowo Stacja przygotowania polielektrolitu posiada możliwość sterowania jej pracą z centralnego sterownika PLC/SCADA.

Stacje polielektrolitu mogą być wyposażane w zbiorniki i pompy dozujące umożliwiające podawanie od 500 l/h do 12 000l/h. Stacja przygotowania polielektrolitu na życzenie Klienta może obsługiwać przygotowanie polielektrolitu z proszku lub emulsji bez wykonywania dodatkowych zmian sprzętowych. Wystarczy opróżnić komory stacji i przygotować nowy roztwór. Wydajność procesu dostosowywana jest do oczekiwanego stężenia polimeru w roztworze. Zestaw przystosowany jest również do przygotowywanie roztworów nadmanganianu potasu oraz innych preparatów również agresywnych chemicznie.

Proces przygotowania roztworu rozpoczyna się w sekcji dolnej zbiornika. Mieszadło zapewniające poprawne roztwarzanie polielektrolitu w roztworze przenosi systematycznie gotowy polielektrolit do górnej części zbiornika. Następnie system dozowania podaje flokulant do instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych lub odwadniania osadów ściekowych. Ustalenie dokładnych parametrów jakie powinna posiadać stacja przygotowania polielektrolitu wymaga poznania szczegółów procesu technologicznego prowadzonego na instalacji oczyszczania ścieków lub odwadniania osadów. Zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail w celu ustalenia szczegółów urządzenia dedykowanego dla Państwa instalacji.

W skład urządzenia wchodzą :

 • Polietylenowy zbiornik dwudzielny lub trójdzielny – w zależności od typu stacji polielektrolitu.
 • Zasyp proszku z automatycznym dozownikiem
 • Czujnik poziomu wchodzący w skład układu kontroli dostarczania wody.
 • Rotametr umożliwiający kontrolowanie przepływu wody do układu.
 • Mieszadło wolnoobrotowe zaopatrzone w dwa wirniki.
 • Mieszadło wysokoobrotowe do roztwarzania proszku lub emulsji polielektrolitu.
 • Dodatkowe mieszadło wolnoobrotowe w zbiorniku dojrzewania roztworu polielektrolitu.
 • Pompa dozowania polielektrolitu do prasy osadu.
 • Pompa dozowania emulsji do stacji przygotowania polielektrolitu – na życzenie Klienta.
 • Orurowanie technologiczne pozwalające na usunięcie pozostałego polielektrolitu z komór stacji.
 • Panel sterowania z sygnalizacją stanu urządzenia.

Osoby zainteresowane stacją przygotowania polielektrolitu, zakupem prasy do odwadniania osadów ściekowych, budową lub modernizacją oczyszczalni ścieków przemysłowych zapraszamy do kontaktu przez poniższy adres e-mail:

kontakt@polielektrolity.pl

Porównanie pras do odwadniania osadów ściekowych PRZEJDŹ

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych informacje o budowie i modernizacji PRZEJDŹ

Pompy dozujące do zastosowań przemysłowych PRZEJDŹ